Центр підвищення кваліфікації

Головні завдання

 • підвищення професійної компетентності державних службовців від спеціаліста до керівника;
 • набуття державними службовцями нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань;
 • підвищення кваліфікації фахівців шляхом реалізації професійних програм;
 • організація методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу;
 • забезпечення розробки навчальних планів та програм проведення постійно діючих та короткострокових занять, стажування та інше.

Забезпечення

 • залучення до навчального процесу висококваліфікованих фахівців центральних органів виконавчої влади, вищих навчальних закладів, інших державних та недержавних установ;
 • здійснення та координування організаційного та методичного забезпечення навчального процесу з усіх видів та форм навчання;
 • розроблення навчальних планів, програм та складання графіку занять;
 • підготовку та видання навчально-методичних матеріалів.

Навчаємось онлайн

Короткострокові програми

Програма

Короткострокові програми – це спеціальні програми підвищення кваліфікації, метою яких є підвищення рівня професійної компетентності учасників професійного навчання на основі раніше набутого професійного та життєвого досвіду, відповідно до їх індивідуальних потреб і спеціальних потреб окремого державного органу, органу місцевого самоврядування, обсягом 0,2 – 1 кредиту ЄКТС.

Форма навчання

 • дистанційна (з використанням спеціальних інтернет-платформ, веб-сайтів тощо);
 • змішана (очна та дистанційна з використанням спеціальних інтернет-платформ, веб-сайтів тощо).

Свідоцтво

За результатами підвищення кваліфікації за короткостроковими програмами видається відповідний документ про підвищення кваліфікації.

Контакти